064 530 211   Saznajte što Vam donosi buduænost!   064 530 211    Saznajte što Vam donosi buduænost!     064 530 211   Saznajte što Vam donosi buduænost!   064 530 211    Saznajte što Vam donosi buduænost!      064 530 211 
    Anðeo! = grè.  "poslanik, vjesnik" je naziv za vjeèna biæa prisutna u mnogim religijama, èija je dužnost da služe Bogu ili bogovima. Anðeli su vrlo važni i što je najvažnije sve prisutni!  
    U kršæanstvu, anðeli su duhovna biæa, koja nemaju tijelo, no imaju pak svoju osobnost i slobodnu volju. Meðu svim stvorenim biæima anðeli su najsposobniji i zato najbliži Bogu. Ne pripadaju našem prostoru i vremenu, ali mogu djelovati u našoj stvarnosti.
Uloga anðela je slavljenje Boga i prenošenje poruka ljudima. Postoji hijerarhija anðela. Jedna skupina anðela nazivaju se arkanðeli, meðu kojima su najpoznatiji: Mihovil, Gabriel, Rafael i Uriel, koji se spominju u Bibliji.
U katolièanstvu, anðeli imaju izuzetnu važnost. Papa Benedikt XVI. kaže:
“    Anðele bi morali èastiti koliko i Mariju, bez njih se mnogo dogaðaja iz Svetoga pisma ne bi moglo dogoditi.    ”
    Kršæani drže, da svaki èovjek ima nevidljivog zaštitnika, vlastitog anðela èuvara i vjeruju, da oni èuju ljudske molitve i pomažu protiv napasti! Koji je vaš anðeo?
    Isto tako i po rabinskom uèenju, svijet je naseljen anðelima i ljudima. Uloge anðela su slaviti Boga i služiti mu te prenositi poruke ljudima. Nazovite nas i s radošæu æemo vam prenjeti poruku vašeg Anðela!
    Kroz rad s anðelima i sam Tarot postaje stvarni dragocjeni prijatelj kog tako i doživljavamo, zajedno otvaramo vrata dubokih Istina. Pitajuæi Tarot kao prijatelja za savjet doživljavamo doticaj s anðelima koji toplo prièaju svom prijatelju èovijeku kako su uvijek tu, spremni pomoæi u svakom trenutku na razne naèine prenijeti univerzalnu poruku ljubavi, kad god to zatražimo. Anðeli nisu ogranièeni pripadnosti jednoj rasi, vjeri, jednom èovijeku, oni pripadaju svime, cijelom èovijeèanstvu. Poruke anðela Tarota su primjenjive u svakodnevnom životu.
Poruke Anðela
poruke anðela
SAZNAJTE SUDBINU SADA
nazovite nas na:
064 530 211
(3,49 kn/min tel. ili 4,78kn/min mob.)
(sa PDV-om)